Privacyverklaring Metagro Parts

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze (toekomstige) klanten en/of bezoekers van onze website www.metagroparts.nl maar ook van leveranciers en medewerkers, zijn van groot belang voor Metagro Parts.

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Metagro Parts draagt zorg voor verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige toepasselijke Europese wet- en regelgeving.

Hieronder beschrijven wij de onderdelen van onze privacyverklaring voor de AVG/GDPR. Voor ons is dit document geen statisch document, aangezien de wetgeving m.b.t. privacy voortdurend aan veranderingen onderhevig is.

Verantwoordelijkheid gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ligt bij de Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 23084892. Ons BTW-nummer is: NL 857220421B01. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens lichten wij op deze pagina verschillende verwerkingen uit.

Doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

 • Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door Metagro Parts.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan Metagro Parts uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals toeleveranciers en partners van Metagro Parts.
 • Als u contact hebt met Metagro Parts om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan plaatsvinden via de telefoon, per e-mail, via het contactformulier op de website, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap of wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media.
 • Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.

Behandeling van vragen en contact

Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door Metagro Parts en/of onze toeleveranciers en partners. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, LinkedIn, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google.

Wijze van opslag persoonsgegevens

Metagro Parts bewaart uw persoonsgegevens enkel in een beveiligde lokale omgeving in Schelluinen. Ook ons CRM-pakket draait alleen offline. Uw persoonsgegevens staan op legaal beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet) die alleen toegankelijk is voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn. Onze mobiele devices zijn grotendeels alleen toegankelijk via biometrische identificatie.  

Beveiliging en bewaartermijn

Metagro Parts behandelt de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt met grote zorgvuldigheid. Zo zorgen wij ervoor dat gegevens die wij onderling delen goed beveiligd zijn (SSL-certificaat) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen Metagro Parts er toegang toe. Metagro Parts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Metagro Parts staat géén gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of ideële doeleinden. Met onze belangrijkste leveranciers en partners zijn wij schriftelijke verwerkingsovereenkomsten aangegaan. Op verzoek geven wij u hier inzage in.

E-mail

Uw e-mailadres kan door Metagro Parts worden gebruikt voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en/of diensten (e-zine of infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail). Momenteel maken wij geen gebruik van digitale nieuwsbrieven.

Metagro Parts zal géén ongewenste pushberichten versturen via een periodieke digitale nieuwsbrief, tenzij u zich hier in de toekomst specifiek voor aanmeld middels opt-in. Hiermee voldoen wij, met betrekking tot het versturen van commerciële of charitatieve e-mail, aan de Telecommunicatiewet (met als toezichthouder de Autoriteit Consument en Markt).

De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@metagro.nl.

Cookies

Metagro Parts maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn ongevaarlijk en kunnen géén virussen overbrengen. Iedere cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak.

Cookies die wij (gaan) gebruiken:

 • Functionele cookies: cfduid, phpsessid, geolocation
 • Analyse cookies: ga, gat, gid
 • Marketing cookies: collect, r/collect, uvc
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube

Lees ook onze cookieverklaring waarin we uitleg geven over het gebruik van en de verschillen tussen cookies. Vanaf 2019 gaat er op gebied van cookies weer het nodige wijzigen.

Uw rechten

U hebt het recht om op ieder moment uw gegevens bij ons op te vragen. Metagro Parts geeft inzage in wat is vastgelegd en welke informatie wij van u bewaren. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Metagro Parts. U krijgt dan direct een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw NAW-gegevens niet of hebben er in de tussentijd veranderingen plaatsgevonden, dan zullen wij deze direct aanvullen of rectificeren. Indien gewenst zal Metagro Parts op uw specifieke verzoek uw gegevens overdragen aan een andere partij.

Tevens hebt u het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Metagro Parts niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat.

Wijzigingen

Metagro Parts behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen of openbaar te maken, indien dit wettelijk gezien verplicht is. Wij zullen ook hierbij zoveel mogelijk trachten uw recht op privacy te respecteren.

Dynamisch document

In verband met mogelijke wetswijzigingen verzoeken wij u om van tijd tot tijd kennis te nemen van de privacyverklaring van Metagro Parts, Rietweg 5, 4209 DA Schelluinen.

Hebt u aanvullende vragen? Het staat u vrij om contact met ons op te nemen, via info@metagroparts.nl of +31 (0)184 - 601 688.